סמינרים ואירועים

ח' סיוון ה'תש"פ
השבוע שתחילתו במאי 31 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
ח 31
 
ט 1
 
י 2
 
 
 
יג 5
 
יד 6
 
11:00
 
 
 
03/06/2020 - 11:00 - 13:00
 
 
 
14:00
 
 
 
 
04/06/2020 - 14:00 - 15:00