סמינרים ואירועים

כ"ט טבת ה'תש"פ
השבוע שתחילתו בינואר 26 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
13:00
 
 
 
 
 
 
14:00
26/01/2020 - 14:00 - 15:30
28/01/2020 - 14:00 - 15:00