סמינרים ואירועים

י"ד שבט ה'תש"פ
השבוע שתחילתו בפברואר 9 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
 
יט 14
 
כ 15
 
Before 13:00
 
 
 
 
 
 
13:00