סמינרים ואירועים

כ"א שבט ה'תש"פ
השבוע שתחילתו בפברואר 16 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כא 16
 
 
כג 18
 
 
כה 20
 
כו 21
 
כז 22
 
13:00
 
17/02/2020 - 13:00 - 15:00
 
 
 
 
 
15:00