סמינרים ואירועים

כ"ח שבט ה'תש"פ
השבוע שתחילתו בפברואר 23 2020

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
כח 23
 
 
ל 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29
 
13:00
 
24/02/2020 - 13:00 - 15:00