English שלחו לחבר

פרופ' ראובן כהן

יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנים ב'-ג'
טלפון
פקס
03-7384057
דוא"ל
reuven
משרד
בנין 216, חדר 215
מחקר

רשתות מורכבות, תורת הגרפים, הסתברות, סיבוכיות, גאומטריה דיסקרטית

תאריך עדכון אחרון : 11/10/2020