מזכירות

שם תפקיד משרד טלפון
גב' רבקה וולברגר ע' ראש המחלקה בנין מתמטיקה 216, חדר 105 03-5317875
מיכל כהן דוידוב מתאמת חדר 114 בניין 216 03-5317875
גב' מלי בכר מרכזת פרוייקט תלמידי תיכון, יועצת סטודנטים לתואר ראשון בנין 216, חדר 103 03-5318407
גב' יעל מדר יועצת סטודנטים לתארים מתקדמים בנין 216, חדר 103 03-5318407/8
גב' תמר ברזילי מזכירת סגל בנין 216, חדר 104 03-5317875
גב' מרים בלר עורכת מדעית וטכנית בנין 216, חדר 104 03-5318412