ברכות לד"ר ברוך ברזל על זכיתו בפרס קריל

ברכות לד"ר ברוך ברזל על זכיתו בפרס קריל, הניתן מטעם קרן וולף למדענים צעירים מצטיינים בכל תחומי המדעים בישראל