לו"ז קורסי קיץ תשע"ט

מצ"ב קובץ עם שיבוצי כיתות לקורסים המתקיימים בסמטר הקיץ.