יועצים אקדמיים

שם תפקיד משרד טלפון דוא"ל אתר אישי
פרופ' גיל אריאל פרופ' גיל אריאל ראש התכנית במתמטיקה פיננסית, יועץ אקדמי לתואר שני ולתוכנית במתמטיקה פיננסית. בניין 216, חדר 208 03-5318867
ד"ר ברוך ברזל ד"ר ברוך ברזל יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ב' בניין 216, חדר 207 03-5318761
ד"ר שמחה (שימי) הבר יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ג' בניין 216, חדר 207 03-5318761
ד"ר אלי מצרי יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה א' בניין 216 חדר 222 03-5318768
פרופ' גדעון עמיר בנין 216, חדר 107 03-5318272 amirgi
פרופ' נתן קלר פרופ' נתן קלר מנהל התכנית האקדמית לנוער nkeller
פרופ' מלכה שפס יועצת אקדמית לתואר שני במתמטיקה פיננסית בנין 409, חדר 203 03-5318767 mschaps