יועצים אקדמיים

שם תפקיד משרד טלפון דוא"ל אתר אישי
ד"ר ברוך ברזל יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ב' בניין 216, חדר 10 03-7384564
ד"ר שמחה (שימי) הבר יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ג' בניין 216, חדר 10 03-7384564
ד"ר אלי מצרי יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה א' בניין 216 חדר 222
פרופ' גדעון עמיר ראש התכנית במתמטיקה פיננסית בנין 216, חדר 107 03-5318272 amirgi
פרופ' בוריס קוניאבסקי יועץ אקדמי לתואר שני בנין 216, חדר 119 03-5317976 kunyav
פרופ' נתן קלר פרופ' נתן קלר מנהל התכנית האקדמית לנוער nkeller
פרופ' מלכה שפס יועצת אקדמית לתואר שני במתמטיקה פיננסית בנין 409, חדר 203 03-5318767 mschaps