יועצים אקדמיים

שם תפקיד משרד טלפון דוא"ל אתר אישי
פרופ' גיל אריאל יועץ אקדמי לתואר שני בניין 216, חדר 208 03-5318867
ד"ר ברוך ברזל ד"ר ברוך ברזל יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ב' בניין 216, חדר 207 03-5318761
ד"ר שמחה (שימי) הבר יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה ג' בניין 216, חדר 207 03-5318761
ד"ר אלי מצרי יועץ אקדמי לתואר ראשון, שנה א' בניין 216 חדר 222 03-5318768
פרופ' גדעון עמיר ראש התכנית במתמטיקה פיננסית בנין 216, חדר 107 03-5318272 amirgi
פרופ' נתן קלר פרופ' נתן קלר מנהל התכנית האקדמית לנוער nkeller
פרופ' מלכה שפס יועצת אקדמית לתואר שני במתמטיקה פיננסית בנין 409, חדר 203 03-5318767 mschaps