מר שאול אלמקייס

מר
מרצה חוץ
מר שאול אלמקייס
דוא"ל: