המדעים המדויקים ותקרת הזכוכית: דיון עם פרופ' מלכה שפס