תואר שני במתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה

מתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה

מתמטיקה פיננסית  תופסת מעמד חשוב ביותר במסגרת חברות פיננסיות, בנקאיות, חברות השקעה, חברות ביטוח, ממשלות ותאגידים המשתמשים בתיאוריות ובאמצעים החישוביים לבעיות מימון מורכבות ביותר. וכן, התקן האירופאי Basel II  מכריח את הבנקים הישראלים לישר קו ולהפעיל שיטות יותר מתוחכמות לניהול סיכונים.

הערכת נכסים פיננסים בכלל וקביעת מדיניות בניהול סיכונים במסגרת רב-תקופתית ובינלאומית יצרו צורך בפיתוח כלים מתמטיים המבוססים על התפתחויות בכלכלה ומימון. אלה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי. חברות מובילות במימון, בנקאות, ביטוח ואחרות תלויות בידע מתמטי וניצול ידע זה למטרות כלכליות וניהוליות.

יחד עם אלה, מתמטיקה המותאמת לייחודיות בעיות ומיומנויות הולכת ותופסת נתח גדול וחשוב במדעי המתמטיקה והמתמטיקה השימושית וגם בפיזיקה-מתמטית המשמשת לניתוח בעיות של שווקים פיננסים (למשל שימושי משוואת החום ועוד).

 

האתגרים בתכנית הלימודים במתמטיקה פיננסית רבים. מצד אחד תכנית לימודים מעין זו מעניקה הזדמנות לסטודנט במתמטיקה להתמודד עם בעיות בעלות היבטים חברתיים וכלכליים ומצד שני מצריכות הגדרות מתמטיות מורכבות תוך שילוב ידע תיאורטי בהסתברות, תהליכים סטוכסטיים, אופטימיזציה ומדעי המחשב (אלגוריתמים, כריית מידע, בינה מלאכותית, ועוד) כמו גם סטטיסטיקה.

בנוסף לכך ביקוש גדל לכישרון מתמטי בשירותים פיננסיים ותעשיות עתירות ידע המפתחים תשתית חכמה לניהול פיננסי, פותח אפשרויות תעסוקה רבות ובתנאים טובים במיוחד. משום כך האתגר הוא גם לתת לסטודנטים מצטיינים, הן במתמטיקה והן במימון וכלכלה את הידע הדרוש להבין ולנצל את האפשרויות הרבות הקיימות בעבודה ובהבנה של שווקים פיננסיים. 

המחלקה למתמטיקה מציעה מספר מסלולים ומגמות בנושא המתמטיקה הפיננסית: מסלול עיוני (בלי תזה) או מחקרי (עם תזה) ומגמה תאורטית (עם דגש על מודלים מתמטיים בכלכלה) או טכנולוגית (דגש על עיבוד נתוני עתק).

המסלול מיועד גם לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים/הנדסה וגם לבעלי תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים. התוכנית מותאמת לאנשים עובדים – כל השיעורים מתקיימים בימי א' אחר הצהריים וימי שישי בבוקר.

 

ראש התוכנית

פרופ' גיל אריאל: על מנת לתאם פגישה יש לפנות לכתובת  arielg@math.biu.ac.il

 

מסלולים ומגמות

  • כל הסטודנטים מתחילים במסלול עיוני בלי תזה. סטודנטים מצטיינים המעוניינים בכך יכולים לעבור למסלול מחקרי עם תזה בסוף שנת הלימודים הראשונה (מותנה באישור ראש התוכנית או יועץ אקדמי).
  • מגמת האם בתוכנית למתמטיקה פיננסית שמה דגש על שיטות ומודלים מתמטיים במגוון נושאים כגון ניהול סיכונים, אקטואריה ועוד. לעומתה, המגמה לטכנולוגיה פיננסית (פינטק) מתעמקת בשיטות יישומים לעבודה עם נתוני עתק (ביג דאטה), כולל ניתוח ועיבוד נתונים ולמידת מכונה.
  • הלימודים בתוכנית מותאמים לסטודנטים בעלי רקע שונה, כאשר הסמסטר הראשון בתואר משמש ליישור קו. בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או הנדסה לומדים קורסי בסיס בכלכלה וניהול. בעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים לומדים קורסי בסיס במתמטיקה שימושית.
  • חלק מהקורסים מוכרים לדירוג מחקר בצה"ל ויכולים לשמש כשנת לימודים רביעית הנחוצה לצורך דירוג מחקר. לפרטים ניתן לפנות לראש התוכנית.

 

משך תוכנית הלימודים הינו שנתיים. בעבר משך התוכנית היה שנה וחצי (סמסטרים א', ב', קיץ, א'), אך החל משנת הלימודים תשפ"ג משך הלימודים הוא שנתיים אקדמיות מלאות.

במסלול המחקרי (עם תזה) ניתן להאריך את משך הלימודים עד שלוש שנים (מותנה באישור ראש התוכנית או יועץ אקדמי).

שנת הלימודים הראשונה של מגמת מתמטיקה פיננסית ומגמת טכנולוגיה פיננסית זהה. בדרך כלל ניתן לעבור מגמה במהלך השנה הראשונה (מותנה באישור ראש התוכנית או יועץ אקדמי).

יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

סך כל הלימודים כוללים 47 שעות סמסטריאליות (ש"ס) של קורסים (23.5 נק"ז).

במסלול עם תזה: הלימודים כוללים 39 (ש"ס) שעות סמסטריאליות של קורסים (פטור מ 88650, 886210, 88636), וכן כתיבת תזה (יש להירשם לקורס-תזה 883001, בהיקף פורמלי של 8 ש"ס).

תוכנית לימודים לבעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

ה'        ת'

סמסטר ב'

ה'        ת'

שנה א'

 

 

 

 

 

88622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

88625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

886960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (*)

2

2

 

 

886200

מודלים פיננסיים

 

 

3

1

88623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

3

1

88629

תמחור אופציות

 

 

2

1

שנה ב'

 

 

 

 

 

88624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

2

1

 

 

88650

סמינר במתמטיקה פיננסית

2

 

 

 

886210

ניהול סיכונים וסדרות עתיות

2

 

 

 

886970 עיבוד, ניתוח והצגת נתונים 2 1    
886972 ניתוח ועיבוד נתוני עתק     2  
88636 שיטות נומריות לפיננסים     3 1
88656 סמינר בטכנולוגיה פיננסית     2  
886971 למידת מכונה יישומית     2 1

 

(*)  תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים להמיר את הקורס 886960 ב"סדנה בשפת פייתון" 886961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס (מותנה באישור ראש התוכנית או יועץ אקדמי).

 

תוכנית לימודים לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או הנדסה

 

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

ה'        ת'

סמסטר ב'

ה'        ת'

שנה א'

 

 

 

 

 

88627

מבוא לפיננסים

2

2

 

 

886280

מבוא לכלכלה מיקרו

1

1

 

 

886281

מבוא לכלכלה מאקרו

1

1

 

 

886960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (*)

2

2

 

 

88631

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (**)

1

 

 

 

88632

מתמטיקה לפיננסים (**)

1

 

 

 

886200

מודלים פיננסיים

 

 

3

1

88623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

3

1

88629

תמחור אופציות

 

 

2

1

שנה ב'

 

 

 

 

 

88624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

2

1

 

 

88650

סמינר במתמטיקה פיננסית

2

 

 

 

886210

ניהול סיכונים וסדרות עתיות

2

 

 

 

886970

עיבוד, ניתוח והצגת נתונים 2 1    
886972 ניתוח ועיבוד נתוני עתק     2  
88636 שיטות נומריות לפיננסים     3 1
88656 סמינר בטכנולוגיה פיננסית     2  
886971 למידת מכונה יישומית     2 1

 

(*)  תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים להמיר את הקורס 886960 ב"סדנה בשפת פייתון" 886961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס (מותנה באישור ראש התוכנית או יועץ אקדמי).

 (**) חזרה עצמית. בדרך כלל הציון מבוסס על עבודת גמר.