שלחו לחבר

תואר שני במתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה

מתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה – המסלול העיוני (עם תזה):

 

לתכנית במתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה עם תזה יוכלו להתקבל סטודנטים אשר התחילו את לימודיהם בתכנית הלימודית (ללא תזה) במקצוע זה, וסיימו בהצטיינות את שני הסמסטרים הראשונים. המעבר יהיה בכפוף לאישור הועדה המחלקתית.

סטודנט שיתקבל לתכנית עם תזה, יכתוב את הצעת התזה במהלך הקיץ. עבודת המחקר תעשה במהלך שני הסמסטרים העוקבים.

הלימודים כוללים 39 נ"ז של קורסים, וכן כתיבת תזה (יש להרשם לקורס-תזה 88-3001, בהיקף פורמלי של 8 נ"ז).

 

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ (*)

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (**)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6200

מודלים פיננסיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

886970

עיבוד, ניתוח והצגת נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-656

סמינריון בטכנולוגיה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

88-6971

למידת מכונה ישומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

88-6972

ניתוח ועיבוד נתוני עתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

מקרא לטבלא: ה=הרצאה, ת=תרגיל, ס=סמינריון

 

(*)   היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

(**)  תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים, באישור יועץ אקדמי, להמיר את הקורס 88-6960 ב"סדנה בשפת פייתון" 88-6961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס.

 

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה:

  1. פטורים מהשתתפות בקורסים 88-622 ו-88-625.
  2. חייבים להרשם לקורסים 88-631, 88-632 (1 נ"ז כל אחד). חומר הקורסים זהה ל 88-622 ו-88-625. בדרך כלל נקבע ציון עובר/נכשל בהתבסס על עבודת גמר.
  3. חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

3

1

 

88-6280

מבוא לכלכלה מיקרו

2

 

 

88-6281

מבוא לכלכלה מאקרו

2

 

 

 

 

תואר שני במתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה

 

 

מתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה – המסלול הלימודי (ללא תזה):

 

הלימודים כוללים 47 נ"ז  של קורסים ונמשכים 4 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ, על פי הטבלאות הבאות.

 

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

 

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ (*)

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6960

מבוא לתכנות שפת פייתון (**)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6200

מודלים פיננסיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-650

סמינר במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

88-6210

ניהול סיכונים וסדרות עתיות

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

88-6970

עיבוד, ניתוח והצגת נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-636

שיטות נומריות לפיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

88-656

סמינריון בטכנולוגיה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

88-6971

למידת מכונה יישומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

88-6972

ניתוח ועיבוד נתוני עתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

מקרא לטבלא: ה=הרצאה, ת=תרגיל, ס=סמינריון

 

(*)   היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

(**)  תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים, באישור יועץ אקדמי, להמיר את הקורס 88-6960 ב"סדנה בשפת פייתון" 88-6961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס.

 

 

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה:

  1. פטורים מהשתתפות בקורסים 88-622 ו-88-625.
  2. חייבים להרשם לקורסים 88-631, 88-632 (1 נ"ז כל אחד). חומר הקורסים זהה ל 88-622 ו-88-625. בדרך כלל נקבע ציון עובר/נכשל בהתבסס על עבודת גמר.
  3. חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

3

1

 

88-6280

מבוא לכלכלה מיקרו

2

 

 

88-6281

מבוא לכלכלה מאקרו

2

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 03/06/2021