הנחיות הרשמה ללימודים לתואר ראשון - תשפ"ה

המחלקה למתמטיקה מברכת אותך על קבלתך ללימודים לשנה"ל תשפ"ה ומאחלת לך הצלחה.

1. על כל סטודנט לקרוא את דרישות מסלול לימודיו לכל 3 שנות לימודיו, בספר מערכת שעות של הפקולטה למדעים מדויקים, מבוא המחלקה למתמטיקה נמצא באינטרנט: 

http://math.biu.ac.il/node/30

כמו כן חובה לעיין בתקנון המחלקה למתמטיקה בעניין קריטריונים ומעבר לשנה ב/ג

שימו לב המערכת תחסום מי שנכשל 4 פעמים בבחינה באותו הקור

2. כל סטודנט יערוך לעצמו טיוטת מערכת שעות לפי ימים ושעות לסמסטר א+ב בסדר הבא:

  • קורס אנגלית (חובה לשנה א) במידה ואין פטור
  • במסלול דו חוגי/ראשי בשנה א נדרש לבחור התמחות ראשי או ראשי למורים
  • קורסים (חובה+ בחירה) במסלול לימודיו
  • סטודנט המבקש להרשם לקורס 886961 סדנא בפייתון במקום המבוא צריך לקבל אישור של יועץ דרך מלי
  • לימודי יסוד ביהדות, או לימודי מדרשה/מכון גבוה לתורה
  • קורס בהבעה עברית במידה ואין פטור

3. בסרגל הכלים מימין יש להכנס לרישום לקורסים, לחתום על הצהרה שתופיע, להמשך רישום יש ללחוץ על אשכול מתמטיקה שנה א או ב, ולבחור כפתור שיבוץ מרשימה. תעלה רשימה של קורסים, לבחירת קורס יש ללחוץ על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ. חובה להרשם לכל הקורסים שמופיעים.

 

4. ניתן לפנות אל מלי לעזרה ויעוץ, בהכנה ותיאום מערכת השעות עוד בטרם הרישום באינטרנט, לסטודנטים חדשים יש לתאם פגישה מראש:

טל' 5318407 או בדוא"ל: malka.bachar@biu.ac.il   

5. סטודנטים בשנה ב-ג שלא עומדים בתנאי קדם לקורסים שאליהם הם צריכים להירשם יגיעו לייעוץ במחלקה, קודם כל אל מלי, לאחר בירור יופנה ליועץ אקדמי, במידת הצורך.

רשימת תנאי קדם מפורטים כאן.

 6. סטודנט שלומד בשתי פקולטות שונות ויש חפיפה בין הקורסים עליו לפנות לרישום דרך המזכירות ולהבהיר את הפנייה.