תואר שלישי

להרשמה

על המועמד ללימודי תואר שלישי ליצור קשר עם מנחה לפני הקבלה ללימודים. יש להגיש הצעת מחקר במהלך הסמסטר הראשון, ולא יאוחר מסוף השנה הראשונה.

במשך לימודיו לתואר, על התלמיד ללמוד קורס אחד בממוצע מדי סמסטר, בהתייעצות ועל פי אישור המנחה. עליו לצבור שמונה קורסים ומתוכם לפחות ארבעה ציונים מספריים בהיקף של 12 נ"ז.

על תלמידי התואר השלישי להשתתף באופן סדיר באחד מסמינרי המחקר של המחלקה.


 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318408

דואר אלקטרוני: mathoffice@math.biu.ac.il


נושאי המחקר במחלקה

1. אלגברה: חבורות אלגבריות, חבורות למחצה, חוגים ואלגברות, חבורות ואלגברות לי, חבורות קוונטיות, תורת ההצגות, אלגברה הומולוגית, אלגברה חישובית והצפנה.
 
2. אנליזה: אנליזה מרוכבת (במשתנה אחד ובכמה משתנים), אנליזה הרמונית, אנליזה פונקציונלית, תורת האופרטורים, גאומטריה אינטגרלית, טומוגרפיה מתמטית.
 
3. גאומטריה וטופולוגיה: גאומטריה אלגברית, גאומטריה דיפרנציאלית, גאומטריה חישובית, טופולוגיה כללית וקבוצתית, מערכות דינמיות, טופולוגיה במימדים נמוכים, גאומטריה וטופולוגיה סיסטולית, תורת הקשרים.
 
4. תורת המספרים: תורת מספרים אלגברית, גאומטריה אלגברית אריתמטית, פונקציות אוטומורפיות ופונקציות L, קירובים דיופנטיים, תורת מספרים הסתברותית.
 
5. קומבינטוריקה: קומבינטוריקה סופית ואינסופית, תורת רמזי, אוטומטים, קומבינטוריקה אלגברית, קומבינטוריקה של החבורה הסימטרית, חבורות שיקופים, תורת הגרפים.

6. הסתברות: תורת המידה, תהליכים סטוכסטיים, תורת התורים, גאומטריה סטוכסטית, יישומים בגנטיקה ובביולוגיה.

7. מתמטיקה שימושית: פיסיקה מתמטית, ביולוגיה מתמטית, אנליזה נומרית, טומוגרפיה, רשתות וגרפים אקראיים, חישוביות עצבית, הצפנה מודרנית.