סגל אקדמי בכיר

בכתובת דוא"ל יש להוסיף את הסיומת   @math.biu.ac.il

ראש המחלקה

סגן ראש המחלקה

סגל אקדמי בכיר