הנחיות הרשמה ללימודים לתואר שני - תשפ"ה

 המחלקה למתמטיקה מברכת אותך על קבלתך ללימודים לשנה"ל תשפ"ה ומאחלת לך הצלחה.

ניתן לפנות אל יעל לעזרה ויעוץ, בהכנה ותיאום מערכת השעות עוד בטרם הרישום באינטרנט. טל' 5318408 או בדוא"ל: yael.madar@biu.ac.il
 

הנחיות:

  • על כל סטודנט לקרוא את דרישות מסלול לימודיו בעמוד תוכניות לימודים באתר
  • כל סטודנט יערוך לעצמו טיוטת מערכת שעות לפי ימים ושעות לסמסטר א+ב לפני ההרשמה הסופית באינטרנט.
  • בסרגל הכלים מימין יש להיכנס לרישום לקורסים, לחתום על הצהרה שתופיע, להמשך רישום יש ללחוץ על האשכול הנדרש, ולבחור כפתור שיבוץ מרשימה. תעלה רשימה של קורסים, לבחירת קורס יש ללחוץ על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ.
  •  בכל המסלולים יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני

 

לידיעתכם

  • ישנם קורסים בהם נדרשים תנאי קדם.
  • יתכנו קורסים הנפתחים אחת לשנתיים.
  • יתכנו שינויים בתוכניות הלימודים.