אמריטוס ופורשים

 

בכתובת דוא"ל יש להוסיף את הסיומת   @math.biu.ac.il

 

אמריטוס
שם משרד טלפון דוא"ל אתר אישי
פרופ' מרק אגרנובסקי בנין 216, חדר 202 03-5318252 agranovs
פרופ' קנת הוכברג בנין 216, חדר 207 03-5318761 hochberg
ד"ר שמחה הורוביץ בנין 216, חדר 108 03-5317693 horowitz
פרופ' לורנס זלצמן בנין 216, חדר 121 03-5318409 zalcman
פרופ' מינה טייכר בנין 216, חדר 224 03-5318766 teicher
פרופ' אברהם טרכטמן בנין 216, חדר 122 03-5317854 trakht
ד"ר שלמה ינץ בנין 216, חדר 108 03-5317693 yanetz
פרופ' איליה ליפלנד בנין 216, חדר 110 03-5318055 liflyand
פרופ' עלי מרצבך בנין 216, חדר 222 03-7384574. merzbach
פרופ' גריגורי סויפר בנין 216, חדר 10 03-7384564 soifer
פרופ' ברנרד פינצ'וק
פרופ' שמואל קנטרוביץ kantor
פרופ' נחום קרופניק krupnik
פרופ' שמואל קרושקל krushkal
פרופ' אליעזר רואן בנין 216, חדר 206 03-5318284 rowen
פרופ' ליאוניד שוסטר בנין 216, חדר 110 03-5318055 shustel
פרופ' סטיבן שניידר בנין 216, חדר 203 03-5318763 shnider
פרופ' מלכה שפס בנין 409, חדר 203 03-5318767 mschaps
לזכרם
שם משרד טלפון דוא"ל אתר אישי
פרופ' לב אייזנברג
פרופ' צבי ארד (1942-2018)
שמשון בר-און
פרופ' יוסף דונין (1945-2004)