פרופ' נחום קרופניק

פרופ'
פרופסור אמריטוס
פרופ' נחום קרופניק
דוא"ל: