תואר שני

להרשמה

המחלקה למתמטיקה רואה בלימודי התואר השני גורם חשוב בפיתוח דור החוקרים והמיישמים הבא. חברי סגל המחלקה מקיפים במחקריהם מגוון רחב של נושאים במתמטיקה ונמצאים בחזית המחקר בארץ ובעולם. תחומי המחקר במחלקה

 

 

מסלולי הלימוד לתואר שני

תואר שני עם תזה - זהו מסלול הלימודים המרכזי במחלקה.

תואר שני במתמטיקה פיננסית - מסלול עם תזה וללא תזה. יש אפשרות מעבר למסלול עם תזה במתמטיקה פיננסית, למצטיינים.

תואר שני במתמטיקה פיננסית וטכנולוגיה - מסלול עם תזה וללא תזה

תואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתונים - מסלול עם תזה וללא תזה

תכנית המצטיינים לתואר שני במתמטיקה

 

*חוברת תכניות ומגמות לתואר שני מעודכנת לשנת תשפ"ד* 

 

מסלול עם תזה:

דרישות מוקדמות : תואר ראשון במסלול המתאים במתמטיקה (מורחב או ראשי) בממוצע של 84% לפחות. מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל, וייתקבלו, יחוייבו בקורסי השלמה שייקבעו ע"י יועץ המחלקה.

הלימודים במחלקה כוללים:

  • קורסים בהיקף 29 נ"ז לפי הפירוט הבא:
    • 6 קורסים מתוך קורסי הליבה לתואר שני (כל אחד בן 3 נ"ז)
    • 1 סמינריון (2 נ"ז)
    • קורסי בחירה בהיקף 9 נ"ז. אחד מקורסי הבחירה יכול להיות משנה ג' של תואר ראשון. מותר לבחור קורסי ליבה נוספים כקורסי בחירה.
  • כתיבת תזה (88-762).
בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני.

 

רישום לשנה שלישית ואילך בתואר שני יהיה באישור ראש המחלקה, שיותנה בהתקדמות התלמיד במחקרו.

 
קורסי הליבה מחולקים ל- 5 אשכולות, לפי הרשימה הבאה. ניתן לבחור קורסים באופן חופשי. לסטודנטים המתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה עיונית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות א,ב,ג; ואילו למתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה שימושית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות ד,ה. בחירת הקורסים תיעשה בהתייעצות עם המנחה או (לפני בחירת מנחה) עם יועצי המחלקה.

יש להגיש הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. מומלץ לבחור מנחה מוקדם ככל האפשר, ולהגיש את ההצעה עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

א. אלגברה וגאומטריה:

 

ב. אנליזה:

 

ג. טופולוגיה וגאומטריה:

88-821 טופולוגיה אלגברית 2

88-8520 יריעות חלקות וחבורות לי

 

ד. אנליזה יישומית:

88-900 שיטות מתמטיות למשוואות דיפרנציאליות

88-902 שיטות נומריות ותכנות מדעי

88-809 מערכות דינמיות

88-784 אופטימיזציה

 

ה. הסתברות וסטטיסטיקה:

88-962 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים

88-7750 תאוריה והסקה סטטיסטית (הקורס מיועד לסטודנטים שלא למדו את הקורס 88775 תאוריה סטטיסטית)

88-779 - גרפים אקראיים ורשתות

 

 

יועץ המחלקה לתואר שני הוא פרופ' שמעון ברוקס. לקביעת פגישה יש לתאם במייל brookss@math.biu.ac.il