תואר שני

שלחו לחבר

להרשמה

המחלקה למתמטיקה רואה בלימודי התואר השני גורם חשוב בפיתוח דור החוקרים והמיישמים הבא. חברי סגל המחלקה מקיפים במחקריהם מגוון רחב של נושאים במתמטיקה ונמצאים בחזית המחקר בארץ ובעולם.

תחומי המחקר במחלקה

מסלולי הלימוד לתואר שני

תואר שני עם תזה - זהו מסלול הלימודים המרכזי במחלקה.

מתמטיקה פיננסית - מסלול ללא תזה. יש אפשרות מעבר למסלול עם תזה במתמטיקה פיננסית, למצטיינים.

תואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתונים - מסלולים עם תזה וללא תזה.

 

מסלול עם תזה:

דרישות מוקדמות : תואר ראשון במסלול המתאים במתמטיקה (מורחב או ראשי) בממוצע של 84% לפחות. מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל, וייתקבלו, יחוייבו בקורסי השלמה שייקבעו ע"י יועץ המחלקה.

 
הלימודים כוללים 29 שעות סמסטריאליות (14.5 ש"ש) של קורסים וכן כתיבת תזה.
הקורסים כוללים:
  • 6 קורסים מתוך 14 "קורסי ליבה" (כל אחד בן 3 שעות סמסטריאליות).
  • 1 סמינריון (2 שעות סמסטריאליות).
  • קורסי בחירה בהיקף של 9 ש"ס; אחד מקורסי הבחירה יכול להיות משנה ג' של תואר ראשון. מותר לבחור קורסי ליבה נוספים כקורסי בחירה

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני.

רישום לשנה שלישית ואילך בתואר שני יהיה באישור ראש המחלקה, שיותנה בהתקדמות התלמיד במחקרו.

 
קורסי הליבה מחולקים ל- 5 אשכולות, לפי הרשימה הבאה. ניתן לבחור קורסים באופן חופשי. לסטודנטים המתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה עיונית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות א,ב,ג; ואילו למתכוונים להמשיך במחקר במתמטיקה שימושית מומלץ להתמקד בעיקר באשכולות ד,ה. בחירת הקורסים תיעשה בהתייעצות עם המנחה או (לפני בחירת מנחה) עם יועצי המחלקה.

יש להגיש הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. מומלץ לבחור מנחה מוקדם ככל האפשר, ולהגיש את ההצעה עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

א. אלגברה וגאומטריה:

88-825 גאומטריה אלגברית 2
 

ב. אנליזה:

 

ג. טופולוגיה וגאומטריה:

 

ד. משוואות דיפרנציאליות:

 

ה. אנליזה יישומית:

 

יועץ המחלקה לשנה"ל תשע"ט הוא פרופ' גיל אריאל. לקביעת פגישה יש לתאם במייל arielg@math.biu.ac.il