סמינרים ואירועים

חשוון-כסלו תש"פנובמבר 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
44
 
 
 
 
 
ג 1
 
ד 2
 
45
ז 5
 
ט 7
 
י 8
 
יא 9
 
46
יד 12
 
יז 15
 
יח 16
 
47
כא 19
 
20/11/2019 - 10:30 - 11:30
כג 21
 
כד 22
 
כה 23
 
48
24/11/2019 - 12:00 - 13:00
24/11/2019 - 14:00 - 15:30
כח 26
 
ל 28
 
א 29
 
ב 30