סמינרים ואירועים

טבת-שבט תש"פינואר 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
 
 
ה 2
 
ו 3
 
ז 4
 
2
י 7
 
יג 10
 
יד 11
 
3
יט 16
 
כ 17
 
כא 18
 
4
19/01/2020 - 14:00 - 15:30
כד 21
 
22/01/2020 - 11:00 - 12:00
כו 23
 
כז 24
 
כח 25
 
5
א 27
 
ג 29
 
ד 30
 
ה 31