סמינרים ואירועים

אדר-א'-אדר-ב' תשע"טמרץ 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
9
 
 
 
 
 
כד 1
 
כה 2
 
10
כח 5
 
06/03/2019 - 10:30 - 11:30
07/03/2019 - 13:00 - 14:30
א 8
 
ב 9
 
11
10/03/2019 - 12:00 - 13:00
ה 12
 
ח 15
 
ט 16
 
12
י 17
 
יא 18
 
יב 19
 
יג 20
 
יד 21
 
טו 22
 
טז 23
 
13
יט 26
 
כ 27
 
כא 28
 
כב 29
 
כג 30
 
14
כד 31