שלחו לחבר

קורס מכינה במתמטיקה

המחלקה למתמטיקה מציעה למועמדיה קורס הכנה במתמטיקה. בהתבסס על ניסיון השנים האחרונות נמצא שקורס זה מקל על תלמידי השנה הראשונה את ההיקלטות בלימודים ומקטין את אחוז הנשירה. הקורס כולל שני חלקים: החלק הראשון כולל מעבר מעמיק על כלים נבחרים של המתמטיקה, והחלק השני  כולל לימוד חשיבה מתמטית והכנה ללימודי מתמטיקה ברמה אקדמית.

המכינה מתקיימת לפני תחילת שנת הלימודים. מועדים מעודכנים יתפרסמו לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

להלן מספר דגשים:

 • חובת השתתפות – כל המתקבלים חייבים במכינה, למעט: מתקבל שנבחן ברמת 5 יח"ל וציונו 75 ומעלה פטור מן החלק הראשון; מתקבל שנבחן ברמת 5 יח"ל וציונו 90 ומעלה פטור גם מן החלק השני. החלק הראשון מומלץ לכל תלמיד שנבחן במתמטיקה לפני שנתיים או יותר, החלק השני מומלץ לכולם.
 • עלות הקורס: 1,147.5 ₪ לחלק א ו- 535.5₪ לחלק ב (סה"כ 1,683 ₪).  
 • ההרשמה למכינה תעשה כמו לכל קורס קיץ רגיל באוניברסיטה, טופס ניתן לקבל במזכירות המחלקה למתמטיקה בבניין 216 חדר 103
 • מבחן יתקיים בסיום הקורס, על שני החלקים.
 • במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים להגיש מספר תרגילים.
 • פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

ניתן לשלוח את טופס ההרשמה ושובר תשלום חתום ע"י הבנק לפקס 03-7384057 או למייל malka.bachar@biu.ac.il

על מנת להבין את הרמה הנדרשת לקראת התואר (בין אם נרשמתם לשני החלקים או רק לאחד מהם), אתם מוזמנים להסתכל במבחנים המסכמים משנים קודמות בקישור:
http://prep.math-wiki.com

 

נושאי הלימוד במכינה

 1. טכניקה בסיסית
  1. חוקי חזקות. פונקציה מערכית. פתירת משוואות ואי-שוויונות עם הפונקציות המעריכות.
  2. פונקציה לוגריתמית. פתירת משוואות ואי-שוויונות עם הפונקציות הלוגריתמיות.
  3. פונקציות טריגונומטריות. תכונות יסודיות. פונקציות טריגונומטריות  הפוכות. פתירת משוואות ואי-שוויונות המכילים פונקציות טריגונומטריות.
  4. ערך מוחלט. משוואות ואי-שוויונות הכוללים ערכים מוחלטים.
  5. שברים ורדיקלים. משוואות ואי-שוויונות הכוללים שורשים.
  6. משוואות ואי-שוויונות אלגבריים.
  7. משוואות ואי-שוויונות עם פרמטר.
 2. הנדסה אנליטית
  1. מספרים טבעיים, רציונאליים, ממשיים.
  2. מספרים מרוכבים ווקטורים במישור.
  3. וקטורים במרחב. מכפלות וקטוריות.
  4. קו ישר ומישור, קו ישר במישור.
  5. עקומות מסדר שני: מעגל, אליפסה, היפרבולה, פרבולה.
 3. אינדוקציה מתמטית (סיכום טור חשבוני והנדסי, אי-שוויונים, בעיות הוכחה).
 4. קומבינטוריקה: עצרת, נוסחת הבינום.
 5. מבוא לאנליזה
  1. הנגזרת  חישוב נגזרת של פונקציות פשוטות ומשמעות הנגזרת.
  2. האינטגרל - חישוב אינטגרלים של פונקציות פשוטות ומשמעות האינטגרל.
 6. לוגיקה
  1. קשרים וטבלאות אמת
  2. הצרנה (דוגמאות)
  3. הכמתים "לכל" ו"קיים"
  4. שלילת פסוקים. דוגמאות: סדרה מתכנסת, סדרת קושי.
  5. איך להוכיח; איך להפריך.
 7. מבוא לתורת הקבוצות
  1. קבוצות, איחוד, חיתוך, משלים
  2. חוקי דה-מורגן והקשר ללוגיקה
 8. שיטות הוכחה (עם דוגמאות)
  1. הוכחה בדרך השלילה
  2. הוכחה קונסטרוקטיבית לעומת הוכחת קיום לא קונסטרוקטיבית

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021