שרותי הספריה

שירותי השאלה

זכאים לשירותי השאלה : סטודנטים מן המניין, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי
משך השאלה :

ספר לימוד – 3 ימים
ספר רגיל – שבוע

סטודנטים לתואר ראשון  רשאים לשאול 40 ספרים בו זמנית.

זכות ההשאלה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. באחריותו של השואל להחזיר את הספר לספריה.
הרשום במחשב הוא הקובע לגבי סטטוס הסטודנט, פרטי השאלה, איחורים וקנסות.
סטודנט שיחזיר פריט במצב לא תקין יחויב ברכישת פריט חדש.

הארכות

 הארכת מועד החזרת הספרים הינה אוטומטית.
מערכת ההשאלה מאריכה באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה של הספר בהתאם לתקופת הזמן הרשומה עליו.
הארכה האוטומטית מוגבלת לתקופה של חצי שנה לתלמידי התארים ראשון ושני ושנה לחברי סגל ודוקטורנטים.
הארכה תבוצע על כל הספרים שברשותכם, פרט למקרים הבאים:

• ספרים שבוצעה עבורם הזמנה על יד קוראים אחרים.
• ספרים שמועד החזרתם עבר ושעברו 6 חודשים מאז השאלתם.
• קוראים שזכות ההשאלה שלהם נשללה עקב איחור בהחזרת ספר/ים
• קוראים שמועד הרישום שלהם פג.

ספרים בהשאלה מוגבלת (ספרים שמורים) לא יוארכו באופן אוטומטי.

החזרת ספרים

תבוצע בדלפק הספריה, או אחרי שעות הפעילות בארגז להחזרת ספרים ליד הכניסה לספריה.
האחריות לספרים שהוחזרו לתיבת ההחזרות הנה של הקורא.

הזמנת ספרים

ניתן להזמין ספרים שכל עותקיהם מושאלים. הסטודנט יכול לבצע הזמנה זו בעצמו דרך הקטלוג הממוחשב. 
הספרייה תיידע במייל על דרישה להחזרת ספר מוזמן.

השאלה בין ספרייתית

ספר או כתב עת שאינו באוסף הספריות בבר-אילן ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ ובחו"ל, באמצעות השאלה בינספרייתית. פרטים באתר הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בר-אילן 

הודעות הספרייה

הודעות הספרייה תישלחנה לכתובת המייל של הסטודנט. באחריות הסטודנט לעדכן את כתובת המייל הפרטית שלו במדור תל"ם

קטלוג הספרייה

קטלוג הספרייה (בתוכנת "עלמא") מאפשר לקוראים איתור פריטים מאוסף הספרייה וביצוע הארכת השאלה והזמנות של ספרים באמצעות האינטרנט. הגישה לקטלוג חופשית, והקוראים יכולים לבצע את כל הפעולות הללו גם מחוץ לקמפוס.

מערכות מידע תומכות מרחיבות את הגישה למשאבים האלקטרוניים ומשפרות את הקישוריות בין מסמכים בפלטפורמות שונות. מערכת EDS הכלי גילוי (מנוע חיפוש) המאפשר לחפש בו זמנית בשלל מאגרי מידע מקוונים ובאתרים של מו"לים לכתבי עת ולספרים. באמצעות מערכת EDS תוכלו לדלות תוצאות עשירות ומגוונות של פרסומים אלקטרוניים, כמו ספרים, מאמרים אקדמיים, מאמרי סקירה, דיווחים מכנסים מדעיים, דוחות מחקר ועוד, מתוך מיליוני פריטים המצויים במאגרים ובאתרים המקוונים.

למידע נוסף ומצגת הדרכה

הגישה למשאבים האלקטרוניים - מאגרי מידעספרים אלקטרונייםEDS  וקטלוג פרימו- ניתנת למשתמשי בר-אילן מורשים בלבד. למידע נוסף

 

רשת האלחוטית

ניתן לגלוש חופשי מכל מקום בקמפוס., באמצעות רשת אלחוטית הפרושה ברחבי האוניברסיטה.
במקרה של תקלה או קושי בהתחברות יש לפנות למרכז התמיכה בטלפון: 1599555755.
 

שירותי הדרכה ויעץ

שירות היעץ נועד לתת תמיכה פרטנית לסטודנטים ולסגל בשימוש במשאבי הספרייה : קטלוג הספרייה, מאגרי מידע ובכלים נוספים שהספרייה מעמידה לרשותם על מנת לאתר את החומר הדרוש להם לצורכי לימוד ומחקר.
השירות מיועד לחברי הסגל ולסטודנטים במחלקות למתמטיקה ומדעי המחשב.
השירות כולל
• חיפוש פריטים בקטלוג הספריה ובמאגרי המידע
• מידע על שרותי הספריה
• תמיכה בתהליכי חיפוש

יעץ מרחוק באמצעות :
1. דו"אל ניתן להפנות שאלות לצוות הספרייה באמצעות דואר אלקטרוני Library@math.biu.ac.il
2. שירות יעץ טלפוני: שירות זה נותן תמיכה בשימוש מרחוק במשאבים האלקטרוניים של הספרייה. בטל': 03-5318603 ימים א'-ה' בין השעות 10:30-18:30