תחומי מחקר

שם תחום מחקר
פרופ' גיל אריאל

מתמטיקה שימושית וחישובית: מערכות דינאמיות בעלות כמה סקאלות זמן, ביולוגיה מתמטית

פרופ' אלנה בונינה

חבורות שבאליי, חבורות לינאריות, תורת המודלים, שקילות אלמנטרית, תיאור של אוטומורפיזמים

 

פרופ' אלכסיי בלוב

תורת החוגים; חבורות למחצה; אוטומורפיזמים של חוגי פולינומים; דינמיקה סימבולית; גאומטריה קומבינטורית ושימושיה במכניקה; תחרויות מתמטיות וחינוך מתמטי

ד"ר יונתן בק

תורת ההצגות, חבורות קוונטיות

פרופ' שמעון ברוקס

התורה הארגודית, התורה הספקטראלית, כאוס קוונטי.

פרופ' ברוך ברזל

מערכות מורכבות, דינמיקה לא ליניארית,  תהליכים סטוכסטיים, רשתות, פיזיקה סטטיסטית

 

פרופ' אלכסנדר גוטרמן

  אלגברה לינארית ויישומיה, טבעות ואלגברות

פרופ' שמחה (שימי) הבר

מתמטיקה פיננסית, קומבינטוריקה הסתברותית, תורת מודלים סופית, תורת הגרפים

פרופ' עוזי וישנה

תורת החוגים, אלגברות עם חילוק

פרופ' ראובן כהן

רשתות מורכבות, תורת הגרפים, הסתברות, סיבוכיות, גאומטריה דיסקרטית

פרופ' מיכאל כץ

גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה רימנית, טופולוגיה בממדים נמוכים, משטחי רימן, חינוך מתמטי, הסטוריה של המתמטיקה, אינפיניטסימלים

פרופ' ניר לב

אנליזה הרמונית

פרופ' יורם לוזון

ביולוגיה מתמטית, ביואינפורמטיקה, תורת הגרפים, תהליכים סטוכסטיים, למידת מכונה

ד"ר מנחם עמנואל לזר

Applied and computational mathematics, mathematical materials science, topological methods in structure analysis, Voronoi tessellations, discrete differential geometry, mean curvature flow, dynamical cell complexes, universality principles, polyhedra

פרופ' אנדריי לרנר

אנליזה ממשית, אנליזה הרמונית

פרופ' מיכאל מגרל

חבורות של טרנספורמציות טופולוגיות ויישומים באנליזה פונקציונלית

פרופ' שחר נבו

אנליזה מרוכבת: משפחות נורמליות; תורת האופרטורים: מטריצות של פונקציות רציונליות

פרופ' טל נוביק

טופולוגיה נמוכת ממד, שמורות מטיפוס סופי, טופולוגיה סטוכסטית, אנליזה לא סטנדרטית.

ד"ר אייל סובג

תורת לי, תורת ההצגות של חבורות ואלגבראות לי, סימטריות בפיזיקה מתמטית

פרופ' בוריס סולומיאק

גיאומטריה פרקטלית, התורה הארגודית

פרופ' רון עדין

קומבינטוריקה אלגברית

פרופ' גדעון עמיר

תורת ההסתברות - בדגש על הילוכים מקריים, מערכות חלקיקים וגרפים מקריים

ד"ר נעמי פלדהיים

אנליזה והסתברות, בפרט: תהליכים גאוסיאנים, סטיות גדולות, ריכוז ופיזור של מידות

פרופ' יבגני פלוטקין

אלגברה, חבורות לינאריות

ד"ר דן פלורנטין

גאומטריה קמורה, אנליזה גאומטרית אסימפטוטית, פונקציות לוג-קעורות,ביליארדים

פרופ' בועז צבאן

קומבינטוריקה אינסופית ויישומיה לטופולוגיה כללית ולאנליזה ממשית, תורת רמזי, תורת החבורות החישובית ושימושיה להצפנה.

פרופ' בוריס קוניאבסקי

גיאומטריה אלגברית, חבורות אלגבריות (כולל בעיות חישוביות ושימושים לתורת הקידוד ולהצפנה עם מפתח ציבורי)

פרופ' נתן קלר

קומבינטוריקה הסתברותית - אנליזה הרמונית דיסקרטית ושימושיה לתורת הבחירה החברתית ולתחומים נוספים. קריפטוגרפיה - בנייה וניתוח של מערכות הצפנה סימטרית.

פרופ' איל קפלן

תורת החבורות, תורת המספרים,  צורות אוטומורפיות, כיסוי קבוצות, שיטת רנקין-סלברג

פרופ' יובל רויכמן

קומבינטוריקה, תורת הגרפים, תורת ההצגות, חבורות קוקסטר

פרופ' אנדריי רזניקוב

תורת המספרים, תורת ההצגות

ד"ר שפרה רייף

תורת ההצגות של אלגברות לי

פרופ' אסף רינות

תורת הקבוצות עם דגש על קומבינטוריקה אינסופית. סדרים חלקיים, תורת אנטי-רמזי למונים לא בני-מניה, ויישומים של תורת מבנה עדין לפתרון בעיות בטופולוגיה, תורת הגרפים האינסופיים, ותחומים נוספים.

ד"ר מיכאל שיין

תורת המספרים האלגברית, הצגות גלואה

ד"ר ארז שיינר

אלגברה טרופית רב שכבתית

פרופ' ג'רמי שיף

פיסיקה מתמטית, משוואות דפרנציאליות, אנליזה נומרית