תואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתונים

להרשמה

התכנית לתואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתונים, מבוססת על תואר שני עם תוכן מתמטי עשיר, בשילוב קורסים במדעי הנתונים ובמדעי המחשב הנותנים הבנה תאורטית ומעשית רחבה של הנושאים הנוגעים ללמידת מכונה ועיבוד מידע

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון במקצועות מתמטיים (מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ביו-אינפורמטיקה או פיסיקה). 

הסטדנטים צריכים להגיע אחרי קורס חזק באלגוריתמים, ועם ידע בתיכנות, כולל יכולת לעבוד באחת השפות המיועדות לטיפול יעיל בקבצים גדולים (כגון חבילת Pandas ב-Python או ההליכים הרלוונטיים ב-Matlab  או R). במסלול המחקרי עם תזה תינתן עדיפות לתלמידים המגלים פוטנציאל להמשך הלימודים לדוקטוראט.  שני המסלולים, עם ובלי תיזה יהיו, במתכוון, מסלולים מאתגרים.

ראש התוכנית

פרופ' יורם לוזון 

תאום פגישה במייל:  louzouy@math.biu.ac.il

 

מדעי הנתונים – המסלול המחקרי (עם תזה):

הלימודים כוללים 32 שעות סמסטריאליות לפי הפירוט הבא:

               קורסי יסוד: 9 נ"ז,

               קורסי ליבה:  4-9 נ"ז,

               אשכול התמחות: 7-10 נ"ז (כולן מתוך אותו אשכול),

               סמינר: 2 נ"ז,

               קורסי בחירה: השלמה ל- 32 נ"ז. (מאשכול בחירה או כל קורס של תואר שני במתמטיקה עם תזה)

               וכן כתיבת תזה (יש להירשם לקורס-תזה 88-3002, בהיקף פורמלי של 14 נ"ז).

      

מדעי הנתונים – המסלול הלימודי (ללא תזה):

הלימודים כוללים 46 שעות סמסטריאליות לפי הפירוט הבא:

                קורסי יסוד: - 9 נ"ז,

                קורסי ליבה: 4-9 נ"ז,

                שניים מאשכולות ההתמחות: 14-20 נ"ז (מינימום 7 נ"ז מכל אשכול).

                סמינרים: 4 נ"ז,

                קורסי בחירה: השלמה ל-46 נ"ז. (מאשכול בחירה או כל קורס של תואר שני במתמטיקה עם תזה)

 

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני.

 

קורסי היסוד במדעי הנתונים:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

88-784*

אופטימיזציה

3

 

 

 

 

 

88-7750**

תאוריה והסקה סטטיסטית

 

 

 

3

 

 

88-7540*** הסקה בייטאנית       3    

88-962

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

 

 

88-9620**** תהליכים סטוכסטיים בזמן רציף       3    
 
*סטודנטים שלמדו את הקורס 88784, בשנה הבאה יפתח קורס מתקדם.
**הקורס מיועד לסטודנטים שלא למדו את הקורס 88775 תאוריה סטטיסטית.
*** הקורס מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס 88775 תאוריה סטטיסטית.
**** הקורס מיועד לסטודנטים שלמדו בתואר הראשון את הקורס 88962 תהליכים סטוכסטיים.
 

קורסי הליבה במדעי הנתונים:  

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

88-782

תורת האינפורמציה

3

 

 

 

 

 

89-2511

למידת מכונה

 

 

 

3

2

 

88-780

למידה לא מפוקחת

2

 

 

 

 

 

89-6542

נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה

 

 

 

2

1

 

89-542

ניהול נתוני עתק ברשת

2

 

 

 

 

 

89-679

סדנה במסדי הנתונים

2

 

 

 

 

 

 

אשכול 1 במדעי הנתונים – ביו-רפואה:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

80-392

גנומיקה חישובית

3

1

 

 

 

 

80-513

ביואינפורמטיקה

 

 

 

2

2

 

89-5224

Deep learning in computational biology

 

 

 

2

 

 

 

 

אשכול 2 במדעי הנתונים – שפה טבעית:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

89-680

עיבוד שפות טבעיות

3

 

 

 

 

 

89-6876

שיטות דיפ לרנינג לטקסטים ורצפים

 

 

 

3

 

 

89-594 ייצוגים פורמליים לשפות טבעיות       2 1  

89-565

הבנת טקסטים

 

 

 

2

 

 

89-919 מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב 2          
 

 

אשכול 3 במדעי הנתונים – שוק ההון:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

88-6200

מודלים פיננסיים

 

 

 

3

1

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

88-649

מסחר אלגוריתמי

2

 

 

 

 

 

 

 

אשכול 4 במדעי הנתונים – רשתות:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

89-526

אלגוריתמים דינמיים

2

 

 

 

 

 

88-778

מדעי הרשתות

 

 

 

3

 

 

88-779

גרפים אקראיים ורשתות

 

 

 

3

 

 

88-8205 תורת הגרפים האלגברית 3          
88-9630 הילוכים אקראיים על גרפים       3    
88-6980 רשתות ומורכבות בעולם האמיתי 2 1        
89-536 אלגורתמים בגרפים 2          
 

 

אשכול 5 במדעי הנתונים – למידה:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

88780

למידה מפוקחת ולא מפוקחת

2

 

 

 

 

 

88-826

גאומטריה דיפרנציאלית 2

 

 

 

3

 

 

88-833 אנליזה פונקציונלית 3          

89-6542

נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה

 

 

 

2

1

 

 

סמינרים במדעי הנתונים:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

88-656

סמינר בטכנולוגיה פיננסית

 

 

 

 

 

2

88-6788

סמינר במדעי הנתונים

 

 

 

 

 

2

88-789

סמינר ברשתות

 

 

2

 

 

 

 

 

קורסי בחירה במדעי הנתונים:

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

27-504

רשתות עצבים ולימוד על-ידי מכונה

4

2

 

 

 

 

89-755

ניתוח אלגוריתמים

2

 

 

 

 

 

89-454 ממבנה למשמעות 2          
89-547 מדעי נתונים טבלאיים 2          
89-5570 בינה מלאכותית 2 1        
89-608 עיבוד וזיהוי דיבור       2 1  
89-6876 שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים       3    
89-6873 למידה באמצעות חיזוקים 2          
89-6874 למידה עמוקה לתפיסה 2          
89-919 מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב 2          
 

כמו כן יוכרו כקורסי בחירה קורסים אחרים, בעלי רמה נאותה ונושא מתאים, באישור פרטני של ראש התוכנית.