שלחו לחבר

התוכנית האקדמית לנוער

התוכנית האקדמית מהווה מסגרת לימודים לתואר ראשון במתמטיקה ובמקצועות נוספים: פיזיקה, הנדסה ומדעי המחשב.

הלימודים נמשכים שלוש שנים (בהנדסה - ארבע), ובסיומם זכאי התלמיד לתואר על כל פרטיו ודקדוקיו.

התוכנית מיועדת לתלמידים העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד בכתה י. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה, וגאים לקלוט מדי שנה מעל למאה מבוגרי "התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" של המרכז.

פרטים נוספים על "התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" ניתן למצוא כאן.

הלימודים נמשכים שלוש שנים: השנתיים הראשונות מקבילות ללימודי התיכון בכתות י"א וי"ב, והאחרונה מבוססת על דחיית הגיוס בשנה (בהנדסה: שנתיים). בשל השילוב עם לימודי התיכון, והכורח לסיים חלק משמעותי מן הלימודים לפני דחיית השירות, מתקיימים הלימודים בתשעה פרקים: סמסטר קיץ, סמסטר א' וסמסטר ב', במשך שלוש שנים. 

מסגרת הלימודים בשנתיים הראשונות מתוכננת במיוחד עבור תלמידי המסלול, ובשנה השלישית התלמידים מצטרפים לקורסים הסדירים במחלקה.


בראש התוכנית עומדים פרופ' עוזי וישנה ופרופ' נתן קלר ומנהל אותה ד"ר ארז שיינר.

 

את התוכנית ייסד פרופ' אליעזר רואן בשנת תשס"ב (2002).

 

למצטיינים: תלמידים מצטיינים במיוחד מוזמנים לקרוא דף זה.

הכנה לתוכנית: בקיץ הראשון (בין כתות י' ו-י"א), ולפני הכניסה לשנה א' של התוכנית תלמדו שני קורסי מבוא למתמטיקה "מתמטיקה בדידה" ו-"אלגברה לינארית 1". ראו כאן  הכנה לקורס במתמטיקה בדידה ומידע לתלמידים חדשים במחלקה.

 

תאריך עדכון אחרון : 22/06/2021