התוכנית האקדמית לנוער

התוכנית האקדמית מהווה מסגרת לימודים לתואר ראשון במתמטיקה.

הלימודים נמשכים שלוש שנים, ובסיומם זכאי התלמיד לתואר על כל פרטיו ודקדוקיו.

התוכנית מיועדת לתלמידים העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד בכתה י. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה, וגאים לקלוט מדי שנה עשרות מבוגרי "התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" של המרכז.

פרטים נוספים על "התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" ניתן למצוא במסמך זה.

הלימודים נמשכים שלוש שנים: השנתיים הראשונות מקבילות ללימודי התיכון בכתות י"א וי"ב, והאחרונה מבוססת על דחיית הגיוס בשנה. בשל השילוב עם לימודי התיכון, והכורח לסיים חלק משמעותי מן הלימודים לפני דחיית השירות, מתקיימים הלימודים בתשעה פרקים: סמסטר קיץ, סמסטר א' וסמסטר ב', במשך שלוש שנים. 

מסגרת הלימודים בשנתיים הראשונות מתוכננת במיוחד עבור תלמידי המסלול, ובשנה השלישית התלמידים מצטרפים לקורסים הסדירים במחלקה.

 

בראש התוכנית עומדים פרופ' אליעזר רואן ופרופ' עוזי וישנה, ומנהל התוכנית הוא ד"ר נתן קלר

 

למצטיינים: תלמידים מצטיינים במיוחד מוזמנים לקרוא דף זה.

הכנה לתוכנית: בקיץ הראשון (בין כתות י' ו-י"א), ולפני הכניסה לשנה א' של התוכנית תלמדו שני קורסי מבוא למתמטיקה "מתמטיקה בדידה" ו-"אלגברה לינארית 1". ראו כאן  הכנה לקורס במתמטיקה בדידה ומידע לתלמידים חדשים במחלקה.

קורסים: כל הקורסים בתוכנית מועברים על-ידי המחלקה למתמטיקה, ובאחריותה. 

לנוחותכם, להלן סילבוסים מעודכנים של קורסי סמסטר ב':

חשבון אינפיניטיסימלי   (88-133) שימושי מחשב (88-151)

 שנה א':

טופולוגיה (88-222), פונקציות מרוכבות (88-231)

 שנה ב':