הנחיות הרשמה ללימודים לתואר שלישי - תשפ"ד

המחלקה למתמטיקה מברכת אותך על קבלתך ללימודים לשנה"ל תשפ"ד ומאחלת לך הצלחה.

ניתן לפנות אל יעל לעזרה ויעוץ,  בטלפון 5318408 או בדוא"ל: yael.madar@biu.ac.il

  • במסגרת הלימודים לתואר שלישי חייב כל סטודנט ללמוד לפחות קורס אחד בכל סמסטר, בהתייעצות עם המנחה. יש לצבור 4 קורסים עם ציון מספרי עובר במהלך הלימודים לתואר.
  • חובה להירשם ולהשתתף באופן משמעותי בקולוקויום המחלקתי ו\או בקולוקויום מחקר.
  • חובה להירשם למחקר (8889901) כל שנה.
  • חובה ידיעת שפות ולימודי יסוד ביהדות בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שלישי.

*רק סטודנטים החייבים ללמוד שנת השלמה ולהגיש עבודת שוות ערך לתזה  (תואר שני) חייבים להרשם ,עבודה שוות ערך (8889801)

ההרשמה לקורסים

בסרגל הכלים מימין יש להיכנס לרישום לקורסים, לחתום על הצהרה שתופיע, להמשך רישום יש ללחוץ על האשכול הנדרש, ולבחור כפתור שיבוץ מרשימה. תעלה רשימה של קורסים, לבחירת קורס יש ללחוץ על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ.

 

 

 

ב ה צ ל ח ה !