שלחו לחבר

תואר שני במתמטיקה פיננסית

להרשמה

מתמטיקה פיננסית  תופסת מעמד חשוב ביותר במסגרת חברות פיננסיות, בנקאיות, חברות השקעה, חברות ביטוח, ממשלות ותאגידים המשתמשים בתיאוריות ובאמצעים החישוביים לבעיות מימון מורכבות ביותר. וכן, התקן האירופאי Basel II  מכריח את הבנקים הישראלים לישר קו ולהפעיל שיטות יותר מתוחכמות לניהול סיכונים.

הערכת נכסים פיננסים בכלל וקביעת מדיניות בניהול סיכונים במסגרת רב-תקופתית ובינלאומית יצרו צורך בפיתוח כלים מתמטיים המבוססים על התפתחויות בכלכלה ומימון. אלה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי. חברות מובילות במימון, בנקאות, ביטוח ואחרות תלויות בידע מתמטי וניצול ידע זה למטרות כלכליות וניהוליות.

יחד עם אלה, מתמטיקה המותאמת לייחודיות בעיות מימוניות הולכת ותופסת נתח גדול וחשוב במדעי המתמטיקה והמתמטיקה השימושית וגם בפיזיקה-מתמטית המשמשת לניתוח בעיות של שווקים פיננסים (למשל שימושי משוואת החום ועוד).

 

האתגרים בתכנית הלימודים במתמטיקה פיננסית רבים. מצד אחד תכנית לימודים מעין זו מעניקה הזדמנות לסטודנט במתמטיקה להתמודד עם בעיות בעלות היבטים חברתיים וכלכליים ומצד שני מצריכות הגדרות מתמטיות מורכבות תוך שילוב ידע תיאורטי בהסתברות, תהליכים סטוכסטיים, אופטימיזציה ומדעי המחשב (אלגוריתמים, כריית מידע, בינה מלאכותית, ועוד) כמו גם סטטיסטיקה.

בנוסף לכך ביקוש גדל לכשרון מתמטי בשירותים פיננסיים ותעשיות עתירות ידע המפתחים תשתית חכמה לניהול פיננסי, פותח אפשרויות תעסוקה רבות ובתנאים טובים במיוחד.

משום כך האתגר הוא גם לתת לסטודנטים מצטיינים, הן במתמטיקה והן במימון וכלכלה את הידע הדרוש להבין ולנצל את האפשרויות הרבות הקיימות בעבודה ובהבנה של שווקים פיננסיים. 

ראש התוכנית

פרופ' גיל אריאל: על מנת לתאם פגישה יש לפנות לכתובת arielg@math.biu.ac.il
 

מסלולים

 

מתמטיקה פיננסית – המסלול הלימודי (ללא תזה):

הלימודים כוללים 46 שעות סמסטריאליות (23 ש"ש) של קורסים ונמשכים 4 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ, על פי הטבלאות הבאות.

יועצת התוכנית: פרופ' גיל אריאל על מנת לתאם פגישה יש לפנות לכתובת arielg@math.biu.ac.il

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון(**)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6200

מודלים פיננסיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-650

סמינר במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

88-6210

ניהול סיכונים וסדרות עתיות

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

88-638

מתמטיקה אקטוארית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

88-636

שיטות נומריות לפיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

88-652

סמינר בניהול סיכונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

88-654

סדנת מומחים במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ובנוסף לזה קורס בחירה בהיקף 2 נ"ז, מתוך רשימה שתתפרסם מדי שנה (או באישור ראש התוכנית).

מקרא לטבלא: ה=הרצאה, ת=תרגיל, ס=סמינריון

(*) היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

(**) תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים, באישור יועץ אקדמי, להמיר את הקורס 88-6960 ב"סדנה בשפת פייתון" 88-6961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס.

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה:

  1. פטורים מהשתתפות בקורסים 88-622 ו-88-625.
  2. חייבים להרשם לקורסים 88-631, 88-632 (1 נ"ז כל אחד). חומר הקורסים זהה ל 88-622 ו-88-625. בדרך כלל נקבע ציון עובר/נכשל בהתבסס על עבודת גמר.
  3. חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

2

2

 

88-6280

מבוא לכלכלה מיקרו

1

1

 

88-6281

מבוא לכלכלה מאקרו

1

1

 

 

 

מתמטיקה פיננסית – המסלול העיוני (עם תזה):

לתכנית במתמטיקה פיננסית עם תזה יוכלו להתקבל סטודנטים אשר התחילו את לימודיהם בתכנית הלימודית (ללא תזה) במקצוע זה, וסיימו בהצטיינות את שני הסמסטרים הראשונים. המעבר יהיה בכפוף לאישור הועדה המחלקתית.

סטודנט שיתקבל לתכנית עם תזה, יכתוב את הצעת התיזה במהלך הקיץ. עבודת המחקר תעשה במהלך שני הסמסטרים העוקבים.

הלימודים כוללים 37 נ"ז של קורסים, וכן כתיבת תזה (יש להרשם לקורס-תזה 88-3000, בהיקף פורמלי של 9 נ"ז).

בנוסף, יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית בהתאם לתקנון הוועדה לתואר שני (מומלץ בשנה הראשונה).

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

שנה א'

סמסטר קיץ

שנה ב'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

ה'

ת'

ס'

ה'

ת’

ס'

ה'

ת’

ס'

88-622

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-625

מתמטיקה לפיננסים

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון(**)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88-6200

מודלים פיננסיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-623

תהליכים סטוכסטיים

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-629

תמחור אופציות

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

88-624

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

 

 

 

 

 

 

2*

1*

 

 

 

 

88-650

סמינר במתמטיקה פיננסית

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

88-6210

ניהול סיכונים וסדרות עתיות

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

88-636

שיטות נומריות לפיננסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 
 

(*) היקף הקורסים בסמסטר הקיץ נמדד בשעות סמסטריאליות. ההוראה בפועל תותאם למספר השבועות בסמסטר.

(**)  תלמידים בעלי רקע בתכנות פייתון יכולים, באישור יועץ אקדמי, להמיר את הקורס 88-6960 ב"סדנה בשפת פייתון" 88-6961 (שהיקפה 2 ש"ס) וקורסי בחירה בהיקף 2 ש"ס.

 

סטודנטים בעלי תואר במדעים מדוייקים, הנדסה או מתמטיקה:

  1. פטורים מהשתתפות בקורסים 88-622 ו-88-625.
  2. חייבים להרשם לקורסים 88-631, 88-632 (1 נ"ז כל אחד).  חומר הקורסים זהה ל 88-622 ו-88-625. בדרך כלל נקבע ציון עובר/נכשל בהתבסס על עבודת גמר.
  3. חייבים בקורסים הבאים:

מס' הקורס

שם הקורס

שנה א'

סמסטר א'

 

 

ה'

ת'

ס'

88-627

מבוא לפיננסים

2

2

 

88-6280

מבוא לכלכלה מיקרו

1

1

 

88-6281

מבוא לכלכלה מאקרו

1

1

 

 
 

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2021