תחרות בר-אילן במתמטיקה לסטודנטים

המחלקה למתמטיקה מקיימת מזה כ-30 שנה תחרות במתמטיקה לסטודנטים.
פרופ' נחום קרופניק היה יוזם הרעיון, והוא חיבר את השאלונים, בעזרתו של ד"ר שלמה ינץ, עד תשנ"ט (1999). מאז פרישתו של פרופ' קרופניק לגמלאות (בתשס"א), עומדים בראש התחרות פרופ' רון עדין, פרופ' זינובי גרינשפון וד"ר שלמה ינץ.

לאורך השנים ליווה את התחרות הקורס "שיטות בפתרון בעיות" שהעביר פרופ' קרופניק. את הקורס הזה (בשמו החדש "סדנא לפתרון בעיות", 88-300) מעביר פרופ' זינובי גרינשפון.

התחרות פתוחה לתלמידי תואר ראשון במתמטיקה מכל רחבי הארץ.

להלן השאלונים שבידנו. נודה למי שיעביר לנו שאלונים חסרים.

שנת תשנ"א (1991): הסיבוב הראשון; הסיבוב השני. [הזוכים במקומות הראשונים הם היום פרופ' למתמטיקה (בבר-אילן) ופרופ' לפיזיקה (בתל-אביב).]
שנת תשנ"ב (1992): הסיבוב הראשון; הסיבוב השני.
שנת תשנ"ג (1993): שאלון.
שנת תשנ"ד (1994): שאלון.
שנת תשנ"ה (1995).
שנת תשנ"ו (1996): שאלון.
שנת תשנ"ז (1997): שאלון.
שנת תשנ"ח (1998).
שנת תשנ"ט (1999).
שנת תש"ס (2000).
שנת תשס"א (2001). שאלון
שנת תשס"ב (2002): שאלון.
שנת תשס"ג (2003): שאלון.
שנת תשס"ד (2004): שאלון.
שנת תשס"ה (2005): שלב ראשון, שלב שני.
שנת תשס"ו (2006): שאלון.
שנת תשס"ז (2007): שאלון.
שנת תשס"ח (2008): שאלון.
שנת תשס"ט (2009): שאלון.
שנת תש"ע (2010): שאלון.
שנת תשע"א (2011): שאלון.
שנת תשע"ב (2012): שאלון.
שנת תשע"ג (2013): שאלון.
שנת תשע"ד (2014): שאלון.
שנת תשע"ה (2015): שאלון.
שנת תשע"ו (2016): שאלון.
שנת תשע"ז (2017): שאלון.
שנת תשע"ח (2018): שאלון.
שנת תשע"ט (2019): שאלון.


בחינות כניסה למחלקה

בסוף שנות השבעים וראשית שנות השמונים התקיימו במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב בחינות כניסה, שבחנו חשיבה מתמטית ואלגוריתמית. את הבחינות חיבר, בסגנונו המיוחד, פרופ' ברוך יוסף מושקאט. להלן כמה מן השאלונים:

שנת תשל"ה (1975): שאלון

שנת תשל"ו (1976): שאלון

שנת תשל"ח (1978): שאלון

שנת תשל"ט (1979): שאלון

שנת תש"ם (1980): שאלון

שנת תשמ"א (1981): שאלון

שנת תשמ"ב (1982): שאלון

שנת תשמ"ו (1986): שאלון