פרופ' קנת הוכברג

פרופ'
פרופ' קנת הוכברג
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

הסתברות, תהליכים סטוכסטיים ויישומיהם, תהליכי-על, תהליכים סטוכסטיים מידתיים, תהליכים סטוכסטיים מסדר גבוה וקשרם למשוואות דיפרנציאליות חלקיות