פרופ' ראובן כהן

פרופ'
ראש התוכנית למתמטיקה פיננסית
פרופ' ראובן כהן
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

רשתות מורכבות, תורת הגרפים, הסתברות, סיבוכיות, גאומטריה דיסקרטית