פרופ' ראובן כהן

English שלחו לחבר
ראש התוכנית למתמטיקה פיננסית
טלפון
פקס
03-7384057
דוא"ל
reuven
משרד
בנין 216, חדר 215
מחקר

רשתות מורכבות, תורת הגרפים, הסתברות, סיבוכיות, גאומטריה דיסקרטית