פרופ' נתן קלר

פרופ'
מנהל התכנית האקדמית לנוער
פרופ' נתן קלר
פקס: 
דוא"ל: 

תחומי מחקר

קומבינטוריקה הסתברותית - אנליזה הרמונית דיסקרטית ושימושיה לתורת הבחירה החברתית ולתחומים נוספים. קריפטוגרפיה - בנייה וניתוח של מערכות הצפנה סימטרית.