פרופ' נתן קלר

פקס
03-7384057
דוא"ל
nkeller@math.biu.ac.il
    מחקר

    קומבינטוריקה הסתברותית - אנליזה הרמונית דיסקרטית ושימושיה לתורת הבחירה החברתית ולתחומים נוספים. קריפטוגרפיה - בנייה וניתוח של מערכות הצפנה סימטרית.

    תאריך עדכון אחרון : 17/10/2023