מנהל התכנית האקדמית לנוער

פרופ' נתן קלר

פקס
03-7384057
דוא"ל
nkeller
מחקר

קומבינטוריקה הסתברותית - אנליזה הרמונית דיסקרטית ושימושיה לתורת הבחירה החברתית ולתחומים נוספים. קריפטוגרפיה - בנייה וניתוח של מערכות הצפנה סימטרית.

תאריך עדכון אחרון : 30/06/2022