תקנון לתלמידי תואר ראשון

מתמטיקה היא מקצוע מעניין ומתאגר. כדי ללמוד את יסודותיה כראוי, תצטרכו לעבוד על פי תוכנית מסודרת, ולהשקיע זמן ומאמץ בחזרה ותרגול. במיוחד חשוב שתקחו ברצינות את קורסי השנה הראשונה, שבהם תלמדו שפה חדשה שהיא עמוסה ברעיונות יפים ומורכבים אבל גם בפרטים טכניים לא קלים.

דרישות קדם ברישום לקורסים

כדי ללמוד בהצלחה ולהבין כל אחד מן הקורסים במערכת, יש ללמוד ולעבור קודם לכן את "דרישות הקדם" שלו, שהם הקורסים הקודמים לו מבחינה עניינית; ולהיות רשום במקביל לקורסים המהווים "דרישות מקבילות".

לכן חשוב שתלמדו את הקורסים לפי הסדר שלהם בתוכנית הלימודים המחלקתית.

תלמיד אינו רשאי להרשם לקורס אלא אם נבחן בכל הקורסים המהווים דרישת קדם, ונבחן או שהוא רשום במקביל לקורסים המהווים דרישה מקבילה.

לתלמיד העומד בתנאים אלה אנו מאפשרים להרשם לקורס גם אם לא עבר את קורסי הקדם, למעט המקרים המפורשים בסעיף הבא.

מעבר לשנה ב'

בסמסטר הראשון מועברים שלושה קורסים כבדי משקל: "מתמטיקה בדידה", "אלגברה לינארית 1", "חשבון אינפיניטסימלי 1". עליכם לעבור את קורסי הסמסטר הראשון לפני שתוכלו להרשם לשנה ב', לפי הרשימה הבאה:

מי שעד מועד הרישום המאוחר לא עבר את הקורס ב-

אינו יכול להרשם לקורסים הבאים:

מתמטיקה בדידה

מבוא לתורת החבורות, מבוא לחוגים ומודולים, טופולוגיה

אלגברה לינארית 1

מבוא לתורת החבורות, מבוא לחוגים ומודולים

חשבון אינפיניטסימלי 1

טופולוגיה, חשבון אינפינטסימלי 3, פונקציות מרוכבות

 

לידיעתכם: מי שנכשל בשני המועדים של קורס מן הקורסים של סמסטר א' (מתמטיקה בדידה, אלגברה לינארית 1, חשבון אינפיניטיסימלי 1), יוכל להגיש בקשה פרטנית ולהבחן במועד נוסף בקיץ באותה שנה.

כשלון בכל שלושת קורסי הסמסטר הראשון הוא סימן מובהק לכך שלימודי מתמטיקה אולי אינם המסלול האופטימלי עבורכם. במקרה כזה כדאי לכם לשקול המשך לימודים במחלקה אחרת.

השלמת קורסים

סטודנט שנכשל בשני מועדים ומבקש להבחן שוב, צריך להרשם שוב לקורס. פירושו של דבר הוא שעל הסטודנט ללמוד את הקורס (לרבות נוכחות בהרצאות ובתרגילים), ולעמוד בכל החובות (לרבות תרגילים ובחנים), כאילו הוא לומד את הקורס בפעם הראשונה.

העברת מטלות מן השנה הקודמת אפשרית רק בנסיבות מיוחדות, בהסכמת המרצה מראש בתחילת הסמסטר, ובאישור היועץ האקדמי (או, עבור תלמידי התוכנית האקדמית לנוער, באישור מנהל התוכנית).

למידע נוסף:

המחלקה ממנה לכל שנתון יועץ אקדמי. במקרה הצורך פנו אל מזכירות המחלקה כדי לתאם עם היועץ פגישה.

ראו גם את המדריך לתלמידי שנה א'