עקרון הסה - המציאות ואינסוף הצללים - מתמטיקה של גדולים הרצאה מס' 1

יום ד', 31/10/2018 - 15:00
Speaker: 
Place: 
Abstract: 

"העקרון הלוקלי-גלובלי", הנקרא גם עקרון הסה, אחראי להתפתחויות רבות באריתמטיקה המודרנית. הרעיון פשוט: אם אפשר לפתור משוואה מעל השלמים, בוודאי אפשר לפתור אותה מודולו כל מספר ראשוני. אם כך, אם אפשר לפתור את המשוואה מודולו כל מספר ראשוני, אולי אפשר לפתור אותה גם בשלמים? נסקור כמה דוגמאות לעקרון הזה, שבהן המשוואה מוחלפת באובייקטים מתוחכמים יותר.