שלחו לחבר

מונחים לציון חודשים חסרים ומלאים ביהדות העתיקה/ ד"ר אשבל רצון