החממה האקדמית לנוער מצטיין במתמטיקה

מדי שנה בחודשים יולי אוגוסט מתקיימים במחלקתנו שני קורסי קיץ במסגרת תכנית החממה.

הקורסים הנלמדים הם אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה 

 

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.