נוהל רישום חוזר לקורס

סטודנט שנכשל או לא ניגש למבחנים או רוצה לשפר ציון בחינה בקורס בשנה מסוימת יכול לתקן את המצב באחת משלוש דרכים (לאחר ההזדמנות של מועד ב׳):

1.     קבלת אישור למועד מיוחד באותה שנה בה ניתן הקורס - יכול לקבל מועד מיוחד אישי רק אם יש סיבה מוצדקת לפי התקנון.

2.     קבלת אישור למועד מיוחד לבחינה עם תלמידי הקורס בשנה הבאה (או בסמסטר הבא). במקרה זה יתכן שלסטודנט תהיה רק הזדמנות אחת להיבחן (בהתאם למועדים שמימש). יחד עם זאת, הסטודנט יכול לגרור את הציונים של מטלות נוספות שנתנו בקורס, אותן הוא עבר בשנה הראשונה.

3.     רישום חוזר לקורס (בשנה העוקבת בלבד במקרה של שיפור ציון, או אף מאוחר יותר במקרה של כישלון). במקרה זה הסטודנט מחויב מחדש בכל מטלות הקורס, ואינו יכול לגרור ציוני מטלות מהקורס המקורי. (הוא גם מחויב בתשלום על הקורס).

היתרון עבור הסטודנט במקרה זה: הוא זכאי לשני מועדי בחינה, כמו כל סטודנט אחר שרשום לקורס.