קטגוריה
מזכירות

תפקיד
מתאמת

רמתי נועה

תפקיד
מתאמת
טלפון
דוא"ל
noa.ramati@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 23/01/2022