מתמטיקה וכימיה דו חוגי מובנה

 

יש ללמוד את קורסי הליבה כמפורט, בשינויים הבאים:

1.       תלמידי התכנית פטורים מהקורס 88-201 "גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית".

2.       תלמידי התכנית פטורים מהקורס 88-240 "משוואות דיפרנציאליות רגילות".

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (*)

 

 

2

1

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

3

2

 
שנה ב':

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית                                                        

 3  

  2 

     

     

 

(*) סטודנט בעל רקע בתכנות רשאי ללמוד במקום קורס זה את ה"סדנה לתכנות בשפת פייתון", 88-6961, בהיקף 2 נ"ז; יהיה עליו להשלים 2 נ"ז בקורסי בחירה (מעבר לחובת קורסי הבחירה במסלול).

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף יש ללמוד את הקורסים הבאים:

 

שנה ב':

 

וכן קורסי בחירה בהיקף של 3 נ"ז

 

הערה: התלמידים חייבים בקורס "מתמטיקה לכימאים 3" (84-273, בהיקף 4ה+2ת), במסגרת המחלקה לכימיה.