מתמטיקה עם הנדסת חשמל - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (*)

 

 

2

1

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

3

2

 
שנה ב':

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית                                                        

 3  

  2 

     

     

 

(*) סטודנט בעל רקע בתכנות רשאי ללמוד במקום קורס זה את ה"סדנה לתכנות בשפת פייתון", 88-6961, בהיקף 2 נ"ז; יהיה עליו להשלים 2 נ"ז בקורסי בחירה (מעבר לחובת קורסי הבחירה במסלול).

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף יש ללמוד קורסי בחירה במתמטיקה בהיקף של 9 נ"ז, למשל מבין הקורסים הבאים:

88-212

מבוא לחוגים ומודולים

 

 

4

2

88-311

תורת גלואה

2

1

 

 

88-202

תורת הקבוצות

 

 

3

2

88-833

אנליזה פונקציונלית

3

 

 

 

88-555

תורת הגרפים

3

 

 

 

88-369

חקר ביצועים

 

 

2

1

88-577

מבוא להצפנה

 

 

3

 

 

הסטודנט רשאי להמיר את הקורסים "חשבון אינפינטסימלי 1,2,3,4" 23 נ"ז בקורסי הפקולטה להנדסה "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1,2", 13 נ"ז ותוספת של 6 נ"ז קורסי בחירה במתמטיקה.

הסטודנט רשאי להמיר את הקורס "שיטות נומריות" 88-376 (4 נ"ז) בקורס הפקולטה להנדסה "כלים לאנליזה נומרית 83-214" (3 נ"ז).

 

 (**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.