תואר שני במגמת פינטק - מתמטיקה פיננסית במגמת טכנולוגיה, בדגש על מדעי הנתונים ולמידת מכונה.

תואר שני במגמת פינטק