מתמטיקה והנדסת מחשבים (חד-חוגי וחוג אחרי תואר)

קורסי ליבה

כמפורט במבוא, מלבד הקורסים 88-151 / 88-153, ומלבד הקורס 88-240 "משוואות דיפרנציאליות" (שקורס מקביל לו (83-115) נלמד במסגרת הנדסה).

 

החלוקה המומלצת לשנים היא כדלקמן:

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית 1,2

4

2

 4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטיסימלי 1,2

4

2

 4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

שנה ב':

88-231

פונקציות מרוכבות

 

 

3

2

88-230/6

חשבון אינפיניטיסימלי 3,4

4

2

3

2

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

שנה ג':

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-211/8

תורת החבורות / מבוא לתורת החבורות (**)

3

2

 

 

88-220/2

טופולוגיה / מבוא לטופולוגיה (***)

 

 

3

2

88-376

שיטות נומריות (****)

2

2

 

 

שנה ד':

88-341

אנליזה מודרנית

3

2

 

 

 

בנוסף יש ללמוד קורסי בחירה במתמטיקה בהיקף של 9 נ"ז, למשל מבין הקורסים הבאים:

88-212

מבוא לחוגים ומודולים

 

 

4

2

88-311

תורת גלואה

2

1

 

 

88-202

תורת הקבוצות

 

 

3

2

88-833

אנליזה פונקציונלית

3

 

 

 

88-555

תורת הגרפים

3

 

 

 

88-369

חקר ביצועים

 

 

2

1

88-577

מבוא להצפנה

 

 

3

 

 

 

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(****) הסטודנט רשאי להמיר את הקורס "שיטות נומריות" 88-376 (4 נ"ז) בקורס הפקולטה להנדסה "כלים לאנליזה נומרית 83-214" (3 נ"ז).