פרופ' יובל רויכמן

פרופ'
פרופ' יובל רויכמן
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

קומבינטוריקה, תורת הגרפים, תורת ההצגות, חבורות קוקסטר