קטגוריה
מחשוב
נחום וייל

תפקיד
יועץ מחשוב

וייל נחום

תפקיד
יועץ מחשוב
דוא"ל
weilna@mail.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 30/06/2022