מנהל מערכות מחשב

ידידיה ישראל

מנהל מערכות מחשב
דוא"ל
yedidya@math.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2022