שלחו לחבר

מסלול מתמטיקה עיונית חד חוגי - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

   

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

   

88-151/3

שימושי מחשב במתמטיקה / מבוא לתכנות מתמטי (*)

   

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

   

3

2

 


שנה ב':

88-211/8

מבוא לתורת החבורות / תורת החבורות (**)                         

 3 

 2 

         

88-230

חשבון אינפיניטסימלי 3

4

2

   

88-220/2

מבוא לטופולוגיה / טופולוגיה (***)

   

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

   

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

   

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

בוטל תרגיל

   

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1                                                            

 3  

  2 

     

     

 

(*)   על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-151 ו-88-153; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה ב':

88-212

מבוא לחוגים ומודלים

 

 

4

2

 

שנה ג':

88-202

תורת הקבוצות

3

2    

88-311

תורת גלואה

2

1

 

 

88-373

תורת ההסתברות

 

 

3

1

 

כמו כן יש ללמוד אחד מתוך הקורסים הבאים בשנה ג:

88-520

טופולוגיה אלגברית

3

 

 

 

88-525

גאומטריה אלגברית

3

 

 

 

 

 

בנוסף יש ללמוד 28 נ"ז  מתוך רשימה של קורסים מתקדמים במתמטיקה שתתפרסם מדי שנה.

בין קורסים אלו ניתן ללמוד אחד או יותר מהקורסים הבאים, המהווים "חבילה לטכנולוגיות עיליות":

 

88-170

מבוא לחישוב

88-280

מבנה נתונים ואלגוריתמים

88-376

שיטות נומריות

88-174

מבוא לתכנות מונחה עצמים
 

תאריך עדכון אחרון : 20/06/2022