שלחו לחבר

מסלול מתמטיקה שימושית חד חוגי - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

   

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

   

88-151/3

שימושי מחשב במתמטיקה / מבוא לתכנות מתמטי (*)

   

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

   

4

2

 


שנה ב':

88-211/8

מבוא לתורת החבורות / תורת החבורות (**)                         

 3 

 2 

         

88-230

חשבון אינפיניטסימלי 3

4

2

   

88-220/2

מבוא לטופולוגיה / טופולוגיה (***)

   

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

   

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

   

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

   

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1                                                            

 3  

  2 

     

     

 

(*)   על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-151 ו-88-153; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד:

שנה ב':

88-235

אנליזת פורייה

 

 

3

 

88-236

חשבון אינפיניטסימלי 4

   

3

2

88-376

שיטות נומריות

2

2

 

 

 

שנה ג':

88-241

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

4

2

 

 

88-320

פיסיקה למתמטיקאים

 

 

3

2

 

 

בנוסף, יש לבחור אחד מארבעת האשכולות הבאים (24 שעות סמסטריאליות בכל אשכול). חריגה מן האשכול הנבחר אפשרית אך ורק באישור היועץ האקדמי, שיינתן במקרים חריגים בלבד. רשימת קורסי בחירה נוספים תפורסם מדי שנה על-ידי המחלקה.

 

 

1. אשכול תכנות

 

88-170

מבוא לחישוב

88-280

מבנה נתונים ואלגוריתמים

88-385

סדנא לפרויקטים

88-584 עיבוד תמונה
 

ועוד קורסי בחירה בהיקף 3 ש"ש (6 נ"ז). מומלץ לבחור את הקורסים:

88-555 תורת הגרפים (3 ש')

88-174 מבוא לתכנות מונחה עצמים (2 ש' הרצאה + 2 ש' תרגיל)

או קורסים מן המחלקה למדעי המחשב, באישור היועץ האקדמי ובאישור המחלקה המארחת

 

2. אשכול ביולוגיה מתמטית

88-170

מבוא לחישוב

3

2

 

 

88-280

מבני נתונים ואלגוריתמים

4

2

 

 

88-385

סדנה לפרוייקטים

2

 

2

 

 

וכן אחד משני הקורסים

88-585

אלגוריתמים בביולוגיה חישובית

 

 

2

1

88-799

מודלים מתמטיים בביולוגיה

 

 

3

 

 

ועוד קורסי בחירה בהיקף 3 ש"ש (6 נ"ז). מומלץ לכלול ביניהם את הקורס

88-584 עיבוד תמונה (2 ש' הרצאה + 1 ש' תרגיל)

או קורסים מן הפקולטה למדעי החיים, באישור היועץ האקדמי ובאישור הפקולטה המארחת

 

3. אשכול אלגברה יישומית

 

88-170

מבוא לחישוב

3

2

 

 

88-212

מבוא לחוגים ומודולים

 

 

4

2

88-385

סדנה לפרוייקטים

2

 

2

 

 

וכן אחד משני הקורסים

88-577

מבוא להצפנה

 

 

3

 

88-578

מבוא לקידוד

 

 

3

 

 

ועוד קורסי בחירה בהיקף 3 ש"ש (6 נ"ז). מומלץ לבחור מבין הקורסים:

88-555 תורת הגרפים (3 ש')

88-554 מבוא לקומבינטוריקה (3 ש')

88-311 תורת גלואה (2 ש' הרצאה + 1 ש' תרגיל)

88-576 תורת המספרים  (3 ש')

89-538 מבוא לקריפטאנליזה (2 ש'; ניתן במחלקה למדעי המחשב)

 

4. אשכול תאורטי

 

88-369

חקר ביצועים

 

 

2

1

88-373

הסתברות מתמטית

 

 

3

1

88-555

תורת הגרפים

3

 

 

 

 

וכן אחד משני הקורסים

88-315

התמרות אינטגרליות

3

 

 

 

88-355

משוואות אינטגרליות

 

 

3

 

 

ועוד קורסי בחירה בהיקף 6 ש"ש (12 נ"ז). מומלץ לבחור מבין הקורסים:

                88-520 טופולוגיה אלגברית 1 (3 ש')

                88-554 מבוא לקומבינטוריקה (3 ש')

                88-799 מודלים מתמטיים בביולוגיה (3 ש')

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 17/08/2020