מסלול מתמטיקה עיונית ראשי - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-151/3

שימושי מחשב במתמטיקה/ מבוא לתכנות מתמטי (*)

 

 

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2

 

שנה ב':

88-211/8 מבוא לתורת החבורותתורת החבורות (**) 3 2    

88-230

חשבון אינפיניטסימלי 3

4

2

 

 

88-220/2

מבוא לטופולוגיהטופולוגיה (***)

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

 

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 

 

(*)   על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-151 ו-88-153; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה ב':

88-212

מבוא לחוגים ומודלים

 

 

4

2

 

שנה ג':

88-311

תורת גלואה

2

1

 

 

 

כמו כן יש ללמוד אחד מתוך הקורסים הבאים בשנה ג':

88-520

טופולוגיה אלגברית

3

 

 

 

88-525

גאומטריה אלגברית

3