מסלול דו חוגי מובנה מתמטיקה - מדעי המחשב - פירוט הקורסים

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-6960

מבוא לתכנות בשפת פייתון (*)

 

 

2

1

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

3

2

 
שנה ב':

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית                                                        

 3  

  2 

     

     

 

(*) סטודנט בעל רקע בתכנות רשאי ללמוד במקום קורס זה את ה"סדנה לתכנות בשפת פייתון", 88-6961, בהיקף 2 נ"ז; יהיה עליו להשלים 2 נ"ז בקורסי בחירה (מעבר לחובת קורסי הבחירה במסלול).

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

סטודנטים בתכנית זו חייבים ללמוד את קורסי הליבה (כמפורט במבוא) בשינויים הבאים:

1.       יש ללמוד את "מתמטיקה בדידה" במחלקה למתמטיקה (88-195) או במחלקה למדעי המחשב (89-195 ו-89-197), אבל לא בשתיהן.

2.       פטורים מן המבוא לתכנות בשפת בפייתון (88-6960);

וכן קורסי בחירה במתמטיקה בהיקף 15 נ"ז, מהן לפחות 7 נ"ז מן הקורסים הבאים:

  1. קורסי מתמטיקה עיונית:

88-212

מבוא לחוגים ומודולים (6 נ"ז)                         

     

     

 4  

  2  

88-311

תורת גלואה (3 נ"ז)

2

1

   

88-520

טופולוגיה אלגברית (3 נ"ז)

3

 

 

 

 

  1.  קורסי מתמטיקה שימושית:

88-235

אנליזת פורייה (3 נ"ז)                  

               

  3   

      

88-236

חשבון אינפיניטסימלי 4 (5 נ"ז)

   

3

2

88-376

שיטות נומריות (4 נ"ז)

3

1

 

 

88-241

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (6 נ"ז)              

4

2

   

 

בנוסף, חייבים הסטודנטים לעמוד בכל דרישות התכנית הדו-ראשית (מתמטיקה ומדעי המחשב) במסגרת המחלקה למדעי המחשב. לא ניתן לקבל קרדיט על קורסים בעלי תוכן מקביל.