מסלול דו ראשי מובנה מתמטיקה - מדעי המחשב - פירוט הקורסים

סטודנטים במסלול זה חייבים ללמוד אחד מהבאים:

  1. כל הקורסים במסלול 2א "מתמטיקה עיונית ראשי", בשני שינויים:
    1. פטורים מן הקורס 88-195 ("מתמטיקה בדידה");
    2. במקום הדרישה ל-8 ש"ס קורסי בחירה שמהן אחד משני הקורסים 88-520 או 88-525, ילמדו 5 ש"ס קורסי בחירה ללא התניות. או
  2. כל הקורסים במסלול 2ג "מתמטיקה שימושית ראשי", למעט  88-376  ("שיטות נומריות") ו-  88-195 ("מתמטיקה בדידה").

 

בנוסף, חייבים הם לעמוד בכל דרישות המסלול במסגרת המחלקה למדעי המחשב, לרבות הקורסים "מתמטיקה בדידה 1" ו-"מתמטיקה בדידה 2", ולמעט שאר הקורסים במתמטיקה.