מסלול דו ראשי מובנה מתמטיקה - פיסיקה - פירוט הקורסים

יש ללמוד את קורסי הליבה כמפורט, בשינויים הבאים:

  1. תלמידי המסלול פטורים מהקורסים 88-151 / 88-153.
  2. תלמידי המסלול פטורים מהקורס 88-240 "משוואות דיפרנציאליות רגילות" (אבל ראו להלן),
  3. מומלץ לדחות את הקורסים 88-201 "גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית" ו-88-211/8 "תורת החבורות"/"מבוא לתורת החבורות" משנה ב' לשנה ג'.

 

בנוסף יש ללמוד את הקורסים הבאים:

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

3

2

 

 

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

2

1

 

שנה ב':

88-230/6

חשבון אינפיניטסימלי 3, חשבון אינפיניטסימלי 4

4

2

3

1

88-222

טופולוגיה

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

 

שנה ג':

88-201

גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-211/88-218

מבוא לתורת החבורות/ תורת החבורות

3

2

 

 

88-212

מבוא לחוגים ומודולים

 

 

4

2

88-341

אנליזה מודרנית 1

3

2

 

 

 

 

 

וכן אחד מתוך הקורסים הבאים בשנה ג:

88-520

טופולוגיה אלגברית

3

 

 

 

88-525

גאומטריה אלגברית

3

 

 

 

 

 

את הקורסים הבאים של המחלקה לפיזיקה ניתן להמיר בקורסים מקבילים במחלקה למתמטיקה:

86-154 משוואות דיפרנציאליות בקורס "משוואות דיפרנציאליות רגילות" 88-240 סמ' א 3 שעות הרצאה + 2 שעות תרגיל.

86-302 אנליזה נומרית בקורס "שיטות נומריות 1"  88-376 סמ' א 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגיל.